Allt du behöver veta om att isolera bjälklag: Materialtips, kostnader och energibesparingar

plumbing, cement, foundation

Att isolera bjälklaget i ditt hem är en effektiv åtgärd för att förbättra inomhusklimatet och sänka dina energikostnader. Men hur går man till väga, vilka material är bäst och vad kostar det? I den här guiden får du all information du behöver för att isolera ditt bjälklag på ett smart och kostnadseffektivt sätt.

 

Vad är ett bjälklag?

Ett bjälklag är den bärande konstruktion som utgör golvet/bjälkarna mellan två våningar i ett hus eller en byggnad. Mer specifikt är bjälklaget:

 • Den horisontella bärande konstruktionen som överför laster från ovanliggande våning ner till väggarna eller pelare i byggnaden.
 • Konstruktionen består av bjälkar eller balkar i trä, stål eller betong som placeras parallellt med jämna avstånd.
 • Mellan bjälkarna fylls utrymmet ofta ut med isolering för att förbättra byggnadens energieffektivitet och komfort.
 • Ovanpå bjälkarna läggs ett golvunderlag, exempelvis spånskivor eller betongplatta, som utgör golvet i den övre våningen.
 • Bjälklaget spelar en central roll i byggnaders stabilitet och bärighet, samtidigt som det påverkar värme-, ljud- och brandegenskaper.

 

Att isolera bjälklaget är därför en viktig åtgärd för att minska värmeförluster, sänka energikostnader och skapa bättre inomhusklimat i byggnader.

 

Varför isolera bjälklaget?

Bjälklaget utgör en stor del av din huskropp och spelar en avgörande roll för värmeförlusterna i ditt hem. Om bjälklaget inte är välisolerat kan upp till 30% av husets värme läcka ut genom golvet. Detta leder inte bara till högre energiräkningar, utan kan även skapa ett okomfortabelt inomhusklimat med kalla golv och drag. Genom att investera i en effektiv bjälklagsisolering kan du minska värmeförlusterna, sänka uppvärmningskostnaderna och skapa en behagligare temperatur inomhus.

 

Vilka isolermaterial är lämpliga?

Det finns flera olika isolermaterial att välja mellan för bjälklagsisolering. De vanligaste alternativen är:

 • Mineralull (stenull eller glasull) – Ett klassiskt och beprövat material som ger bra isolerförmåga till en relativt låg kostnad.
 • Cellplast (EPS eller XPS) – Erbjuder en ännu bättre isolerförmåga och är lättare att montera än mineralull.
 • Cellulosa – Ett miljövänligt alternativ framställt av återvunnet papper som både isolerar och reglerar fukt.

 

Kostnader för bjälklagsisolering

Kostnaden för att isolera bjälklaget varierar beroende på material, tjocklek och arbetsinsats. Som riktlinje kan man räkna med:

 • Mineralull: 200-400 kr/m²
 • Cellplast: 300-500 kr/m²
 • Cellulosa: 250-450 kr/m²

 

Utöver materialkostnaderna tillkommer även arbetskostnad för montering, som kan ligga på 100-300 kr/m² beroende på komplexitet.

 

Energibesparing och payback-tid

En välisolerad bjälklagsyta kan spara upp till 30% av din uppvärmningskostnad. Med en investering på 300-800 kr/m² kan du räkna hem din investering på 5-15 år tack vare de lägre energikostnaderna.

 

Investeringen i en effektiv bjälklagsisolering ger både ökad komfort och långsiktiga besparingar på energikostnaderna. Genom att välja rätt material och följa vår guide kan du enkelt och kostnadseffektivt isolera bjälklaget i ditt hem.